.
Ebru Çömlekçi
Yaratıcı Drama Lideri- Eğitmen
Uluslararası Geçerli sertifika
Üniversite Onaylı
E-Devletten Görüntülenebilir
26 Modül
100 saat mufredat

Yaratıcı Drama Nedir ?

 Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı:  “Doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Ancak,  yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir olarak tanımlamaktadır.

Eğitime Katılım
91%
Memnuniyet
93%

Yaratıcı Drama Ne İşe Yarar?

   Drama çalışmaları, bireyi mutlu eder ve eğlendirir. Birbirini tanımayan bir grubun hızlı bir şekilde kaynaşmasına olanak sunar. Etkin ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlar. Drama çalışmalarında katılımcılar, günlük stres ve sorunlardan uzaklaşırlar. Sadece (çocukken olduğu gibi) oyunun dünyasına girerler. Böylelikle, bireyde rahatlama ve sağlıklı, kontrollü boşalım sağlar. Olumlu duygular keşfetmesine olanak verir.

Dramada lider ve katılımcılar, bireye ait her duyguya ve ürüne saygı duyar. Dramada önemli olan süreçtir. Bu da bireyi rahatlatır ve utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Daha fazla sürece katılmasını destekler.

Bireyin kendi yolculuğuna çıkmasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalarla, kendine ait keşifler yapar. Güzel sanatlar konusunda ilgi uyandırır ve kendi yeteneğini keşfettirir.  Drama, merak uyandırır. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen konular hakkında düşünmeyi sağlar. Böylelikle, bireyin algısı yükselir ve hayata bakışı değişmeye başlar.

   Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun sayesinde, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kendini, sorunlarını, düşüncelerini ifade etmeyi; yorumlamayı keşfeder. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut, teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Bireyin hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Sanat eserlerine ilgi uyandırır ve farklı bakmayı öğretir. Bireye eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Eleştirel yorumlarını ortaya koyarken, kendi duygularını rahatlıkla ifade eder.

  Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla birey, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece bireyin problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

  Bireylerde estetik duygusunun ve bilincinin geliştirir. Bireyin iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılayıp, yorumlamasını destekler.

  Drama grupla yapılan bir çalışma olduğundan katılımcıların, iş birliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Grup içerisinde bir birey olarak

çalışmayı keşfeder.

  Empati kurma becerisini geliştirir. Gerek grup içinde yaptığı çalışmalarla, gerekse yapılan doğaçlamalarla karşısındaki bireyin olayları algılama ve sunma becerilerine tanık olur.

  Kişilerin kendini sözel, sözel olmayan veya çeşitli sanatsal yollarla ifade edebileceğinin de farkına vardırır.

  Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma)geliştirir.

  Etik değerleri geliştirir.

  Kendine güven duymayı, karar verebilmeyi ve kararlarını ifade edebilmeyi geliştirir.

  Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.

  Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.

Yaratıcı Drama Nasıl Uygulanır

  İnsan, doğduğu andan itibaren, her şeyi yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek öğrenmektedir. Bebeklikten çocukluk evresine kadar her davranışı ve edimi önce gözlemler, anlamlandırır ve en sonunda uygulayarak tecrübe edinir. Ancak, çocukluk evresinden itibaren, kurallar, dersler, sınavlar ve ne yazık ki ülkemizde uygulanan ezberci klasik eğitim sayesinde kendine has yetenekleri, yaratıcılıkları ve düşünceleri ötelemeye başlar. Drama işte tam da bu noktada devreye girer. Çocukluk döneminden itibaren her yaşta, yeni keşifler ve bakış açılarını, doğduğu anda yaptığı edimle öğretir. Yani, yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek. Yani aslında bir nevi dramayla.

   Drama sayesinde birey önce konu hakkında düşünür, planlar, organize eder ve ortaya koyduğu düşüncesini eylemlere dönüştürerek uygular. Bu eylemleri yaparken, bedenini, duygularını, mimiklerini, devinimlerini kullanır. Yani kısaca “Kendini Eylemleştirir”. Böylece birey; kendine ait duyguların, düşüncelerin farkına varır; kontrol edebilir, isterse değiştirebilir, ifade edebilir. Yeni düşüncelerle, kendini sorgular, yeniler ve geliştirebilir. Böylelikle kendinin farkına varıp, eksikleriyle yüzleşip, yeteneklerini geliştirip, kuvvetlendirir. Bu da dramanın en etkili ve kalıcı bir eğitim yöntemi olduğunun kanıtıdır.

   Drama, sanat-oyun-eğitim kullanıldığı bir disiplindir. Tiyatro çalışması değildir. Bir prova süreci gerektirmez. Sahneye koymak gibi bir amacı yoktur. İstenildiği takdirde yapılan çalışmalar, sahneye aktarılabilir.

   Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, öğretmen adayları, eğitim alanında çalışanlar, insan kaynakları eğitmenleri, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, aile danışmanları, masal anlatıcıları, masal ve oyun terapistleri, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. Şirket çalışanlarının eğitiminde(kurumsal eğitimler), okullarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.

Yaratıcı Drama Sertifikasını Nerelerde Kullanabilirim?

Drama, her yaşa uygulanabilir. Her yaştan bireye, yeni kapılar açabilir. Drama, bir nevi oyun da denilebilir. Ancak sadece drama oyunu oynatmak drama çalışması yapmak demek değildir. Drama, bir amaç doğrultusunda, tiyatro tekniklerinden faydalanılarak yapılandırılmış oyunların, belli bir kural dahilinde oynatılmasıyla yapılır. Bunun için birçok oyuna, teknik bilgisine ve elbette yaratıcı drama lider vasfına sahip olmak gerekmektedir. Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve üretici olabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitimini Neden Time Akademi’den Almalıyım?

Yaratıcı Drama online eğitimi 100 saatlik bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere Uluslararası Akreditasyona sahip EDUCERT onaylı Yaratıcı Drama Sertifikası verilecektir.

   Bu süre zarfında videolar ile zenginleştirilmiş bir çevirim içi eğitimin yanı sıra okuma dokümanlarınız da ek olarak paylaşılacaktır. Eğitim içerisinde canlı yayınların da olacağı gibi yüz yüze workshop eğitimler ile de eğitmenlerimiz tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.

   Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip EDUCERT onaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahip olacaksınız.

 • Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini;
 • Her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri,
 • Öğretmen adayları,
 • Eğitimin her alanında çalışanlar,
 • İnsan kaynakları eğitmenleri,
 • Çocuk gelişim uzmanları,
 • Psikologlar,
 • Aile danışmanları,
 • Masal anlatıcıları,
 • Masal ve oyun terapistleri,
 • Her bölümden üniversite öğrencileri,
 • Anne-babalar
 • Ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir.
 • Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda, kurslarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.
 •         Drama Nedir? Ne Değildir?
 •         Drama Öğretmeni Kimdir? Nasıl Olmalıdır?
 •         Drama ve Tiyatro Arasındaki Farklar
 •         Drama Planı Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
 •         Isınma Çalışmaları Nasıl Yapılır?
 •         Asıl Çalışma Nedir ve Hangi Çalışmalar Olur? Örnekleriyle Anlatımı
 •         Değerlendirme Aşaması Nedir, Nasıl Olmalıdır?
 •         Drama Tekniklerinin Ayrıntılı Anlatımı ve Kullanılacak Yerler,
 •         Dramanın Farklı Disiplinlerle Kullanılması,
 •         Dramanın Edebiyat ile Yolculuğu,
 •         Dramanın Resim Sanatıyla Yolculuğu,
 •         Drama ve Dans Çalışmaları,
 •         Drama ve Orff,
 •         Drama ve Kukla Çalışmaları,
 •         Drama Ritüel, Mit ve Mitoloji Çalışmaları,
 •         Müzede Drama Uygulamaları,
 •         Eğitimde Drama Çalışmaları,
 •         Kurumsal Eğitimlerde Drama Çalışma Örnekleri,
 •         Özel Eğitim Sınıflarında Drama Uygulamaları,
 •         Okul öncesinde Drama Çalışmaları,
 •         Dramanın Amaç ve Araç Olarak Kullanılması.

Ebru Çömlekçi
Yaratıcı Drama Lideri- Eğitmen

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları; Anadolu Üniversitesi İşletme ve Radyo Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezundur. Halen Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerine devam etmektedir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans mezunudur. 2 yıl boyunca Oluşum Drama Enstitüsü’nden Drama Liderlik eğitimi almıştır. Anadolu Üniversitesi İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama programını bitirmiştir. Tiyatro Boyalı Kuş’tan Forum Tiyatro eğitimi almıştır.3 sezon boyunca Tiyatro Boyalı Kuş ile (feminist dramaturgi) okuma tiyatro çalışmaları yapmıştır. Diksiyon, seslendirme, tiyatro, masal ile oyun terapisi,radyo televizyon ve programcılığı, forum ve müzikal oyunculuk eğitimleri almıştır.

21 sene boyunca ülke genelinde birçok farklı oyun sergilemiştir. 3 sene kendi tiyatrosu olan “Hayaller Kumpanyası“nın yapımcılığını üstlenmiştir. 13 sene birçok farklı kurumda, drama ve tiyatro çalışmaları yapmıştır. Fatih bölgesindeki öğretmenlere drama dersleri vermiştir. Toplamda 8 tane çocuk oyunu bulunmaktadır. Oyunları, Tiyatro Karınca tarafından 5 sezondur sergilenmektedir. Kısa ve uzun metraj film senaryoları yazmaktadır.Ayrıca masal yazımı ve anlatımı yapmaktadır. Ebeveynlere ve öğretmenlere,“Derslerde Dramayı Nasıl Araç Olarak Kullanabilirim? ve “Çocuğuma Nasıl Masal Anlatırım?“ Seminerlerini vermektedir.

Halen Tiyatro Karınca ve Züyatro ile oyunculuk çalışmaları devam etmektedir. Kendini geliştirmek için drama, tiyatro ve paralelindeki eğitimleri, seminerleri takip etmektedir. Masal’a Masallar adlı masal serisinin projesini sürdürmektedir.

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar;

 • Beden Dili (Seminer)                                                    Avrupa İnsan Kaynakları-M. Süha Uçar
 • Etkili Konuşma ve Diksiyon (Eğitim, 3 Ay)                 BAHEM-Asım Yıldırım
 • NLP’ce İletişim Teknikleri (Seminer)                          NLP Trainer Düşünce Koçu-MünirArıkan
 • Yaratıcılık (Seminer)                                                     Prof.Dr. Arman Kırım
 • Duygusal Zekâ (Eğitim)                                                NergisTüter-Baltaş Yön. Eğt.Dan.Eğ.
 • NLP ile Liderlik (Eğitim)                                                PhillipHolt-NLP Grup Eğt. Dan., NLP Trainer
 • Yaratıcı Drama Spolin Atölyesi (Seminer)                 Jason Hale
 • Seslendirme ve Diksiyon                                             Başkent Seslendirme
 • Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu                          İSMEK-Mehmet Can Ödük
 • Girişimcilik                                                                     İŞKUR
 • Masal Terapisi                                                               SEMAkademi-Haliç Üniversitesi
 • Oyun Terapisi                                                                SEMAkademi-Haliç Üniversitesi
Başvuru Formu

Hemen Başvurmak için Formu Doldurunuz.