.

Mehmet Fatih Hanoğlu

Profil Tanımlama Uzmanı

Uluslararası Geçerli sertifika
Üniversite Onaylı
E-Devletten Görüntülenebilir
Zoom yayınları
29 Modül
100 saat mufredat

Çocuklarla Felsefe (P4C) Nedir?

P4C, Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman, üniversitede verdiği derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin/ muhakeme yeteneklerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten sonra, eleştirel düşünmeyi öğrenebilmek için üniversite sıralarının çok geç olduğunun farkına varmasıyla başlar.

Felsefi düşünmenin toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayabileceğini düşünen Lipman, bu gibi yetkinliklerin de küçük yaşta kazanılabileceğini düşünür.

Ve bu yolla çıkarak çocuklara felsefe yapmanın araçlarını kazandırmanın pedagojisi üzerine çalışır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatmıştır.

Eğitime Katılım
98%
Memnuniyet
96%

P4c Eğitimi

P4c eğitimi, bir süredir var olan ancak özellikle son yıllarda popülerliğini arttıran bir eğitim olarak bilinmektedir. Bu eğitimin odak noktası, direkt olarak çocukları ilgilendirmektedir. Yani bu eğitimi alan kişiler, çocukların hayatlarına dokunarak onların geleceğinin şekillenmesini ve gelişimlerinin desteklenmesini sağlayabilmektedirler.

Bünyemizde geliştirmiş olduğumuz P4c eğitimi, çocuklar ile birebir diyalog kuran meslek gruplarında çalışan kişiler, ebeveynler ya da sadece çocuk gelişimi ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından sıklık ile tercih edilmektedir. Bu eğitime katılan kişiler, etrafında bulunan öğrencilerine ya da sadece kendi çocuklarına büyük katkılar sağlayabilir ve kurs esnasında alınan eğitimler aracılığı ile bir çocuğun geleceğine doğrudan etki edebilirler.

P4c Ne Anlama Gelmektedir?

P4c, İngilizce dilinde “Philosophy for Children” metodunun kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimize “çocuklar için felsefe” olarak çevrisi yapılabilen bu metot, çocukların düşünce tarzlarına ve gelişimlerine etki eden diğer faktörlere odaklanmaktadır.

P4c Metodu Nasıl Bulunmuştur?

P4c metodu, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilmiş olan bir metottur. Profesör Lipman, üniversite vermiş olduğu felsefe eğitimleri esnasında öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinden yoksun olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine, akıl yürütme eğitiminin verilebilmesi için üniversite çağının oldukça geç bir dönem olduğunu fark eden profesör, “Çocuklar İçin Felsefe” adını verdiği metodu geliştirir.

Geliştirilmiş olan P4c metoduna göre metoda tabi tutulacak kişinin herhangi bir bilgiye sahip olmadığı varsayılır ve kişinin, ilgili konular ile alakalı sorgulama yeteneğine sahip olabilmesi adına kendisine sorular yöneltilir.

Profesör Matthew Lipman tarafından geliştirilmiş olan P4c metodu, 1990’lı yıllarda Alman Karrin Muris’in de konuya dahil olarak Lipman ile çalışmaya başlamasından sonra ilkokul çağından önce ki çocuklar üzerinde de uygulanabilecek bir metot haline dönüştürülmüştür. Böylelikle henüz gelişim çağında bulunan çocuklara sorgulama ve metot içerisinde yer alan diğer becerilerin kazandırılması hedeflenmiş ve çocukların beyin gelişimi desteklenmiştir.

P4c Metodunun Faydaları Nelerdir?

Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilmiş olan P4c metodunun katkıları oldukça fazladır. Çocuğun hem mevcut beyin gelişimine hem de ileri dönemdeki hayatına sağladığı katkılar ile ön plana çıkan P4c metodu, genel anlamda şu başlıkların kazanılmasına olanak tanımaktadır:

 • Olaylar arasında bağ kurma
 • Farklı düşüncelere açık olma
 • Özgüven
 • Sorgulama
 • Mantık çerçevesinde düşünme
 • Olayları anlamlandırma
 • Eleştiriye açık olma
 • Kendini ifade edebilme
 • İş birliği kurma
 • Yaratıcılık
 • Çok yönlü düşünme
 • Ayırım yapma
 • Soyut düşünme
 • Somut düşünme
 • Mantıksal hatayı saptama
 • Olay sonucunda ortaya çıkabilecek tüm olasılıkları sınayabilme

P4c Eğitimine Kimler Katılım Sağlayabilir?

Bünyemizde düzenlemiş olduğumuz eğitimlerden biri olan P4c eğitimi, herkesin katılımına açık bir eğitimdir. Daha çok eğitmenler, öğretmenler ve çocuklar ile birebir diyalogların kurulduğu meslek guruplarında yer alan kişiler tarafından tercih edilen bir eğitim programı gibi gözüküyor olmasına karşın, ebeveynler ya da çocuklara katkıda bulunmak isteyen kişiler de sıklık ile eğitime katılım sağlamaktadırlar.

 • Öncelikle tüm öğretmenler, ebeveynler, anaokulu öğretmenleri, ruh sağlığı uzmanları ve konuya ilgi duyan herkes.
 •  P4C nedir ne değildir?
 •  Soru Sorma Sanatı
 •  Dil ve kavramlar
 •  P4C yaklaşımı neler içerir?
 •  Nasıl uygulanır?
 •  Felsefe nedir? Neden önemlidir?
 •  P4C’nin 4C’si
 •  P4C’nin yapısı
 •  P4C’nin süreçleri
 •  Felsefi soru oluşturma çalışması nasıl yapılır?Kolaylaştırıcı kimdir?
 •  Kolaylaştırıcının görevleri
 •  Kolaylaştırıcının kullandığı teknikler
 •  Kolaylaştırıcı için ipuçları
 •  Argüman geliştirme
 •  Soruşturma öncesi kullanılabilecek oyunlar
 •  P4C uygulamalarında kullanılacak oyunlar, kaynak önerileri
 •  P4C örnek uygulama

Mehmet Fatih Hanoğlu
Uygulamalı Dil bilimci, Masal Terapisti, Gazeteci, Profil Tanımlama Uzmanı

1981 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. Doğduğu günden yüksek öğrenimine kadar da Antakya’da yaşadı.Çocukluğundaki en büyük şanslarından biri gezmeyi seven ebeveynleriydi. Henüz çok küçükken on binlerce kilometre seyahat etmişti. Tüm ülkeyi lise yıllarında tamamen gezme fırsatı elde etmişti. Yüksek öğrenime başladığında bu alışkanlığına da devam etti. Yurt dışına doğru açıldı. Bu seyahatleri arasında sürekli okumaya, öğrenmeye devam edebilmek için farklı üniversitelerde onlarca eğitime katıldı. Hayatı bu nedenle bir öğrenme yolculuğu olarak gördüğünü söylemektedir.

Dilbilim, bilim ve felsefeye açılankapısı oldu. Her ne kadar farklı bölümler okumuş olsa da bilimsel bakış açısını dilbilimine borçlu olduğunu söylemektedir. İlk yıllarda Türk dil bilimi ile ilgilendi. Daha sonraları ise İngiliz ve Amerikan dil bilimine merak sardı. Bu merakına 2007 yıllarında uygulamalı dilbilim alanları; Psikodilbilim, Nöro dilbilim, Adli dilbilim dalları eklendi. Bu alanlarda da eğitimler alarak kendini uzmanlaştırmaya ve daha ileriye taşımaya çalıştı. İnsanı ve insana özgü her şeyi merak ediyordu. Antropoloji üzerine eğildi. 2008 yıllarında Hipnoz ile tanıştı. İlk önceleri sadece hipnozun dili ile ilgilenirken daha sonra kendini bu konuda eğitimden eğitime giderken buldu. 2009 yılında bu merakla masalların altındaki gizli anlamları incelemeye, eğitimler almaya ve bu konuda yayınlar vermeye başladı. Eğitimde hikâye anlatıcılığı ile tanıştı. Bu arada binlerce seminere, panele, konferansa konuşmacı olarak katıldı. 2018 yıllarına kadar emniyetten cezaevlerine, üniversitelerden sivil toplum örgütlerine, özel okullardan dershanelere çok farklı konularda eğitimler düzenledi.

2012-2016 yılları arasında beş yüzün üzerinde makaleyi çeşitli gazetelerde köşe yazarı olarak yayımladı. Bu yayınlara ek olarak bir öykü, bir roman bir de bilimsel derleme kitabı yayımladı. Basın cemiyetine katıldı. Uluslararası akademik bir dergi olan Ressjournal da bu süreçte ortaya çıktı.

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar;

KURUM / BÖLÜM / BELGE

* L. AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ T.DİLBİLİM) BELGE NO: 2006-068( Y.Ö.K . DİPLOMA DENKLİK BELGESİ SAYI: B . 30.0. DEN. 0.00.00.01-6403)

*FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İNŞAAT BÖLÜMÜ) BELGE NO: 00 – 1508

*ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİCİ EĞİTİMİ) BELGE NO: ULD S-BS / 2017-624

*HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (SANAT TERAPİSİ) BELGENO: SK- ESEM – ST: 2019-0723

*ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (MASAL TERAPİSİ) BELGE NO: VA 03598

*ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 0011384

*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 2018UE00750

*AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ) BELGE NO: FN 101086

*N. PAZAR ÜNİVERSİTESİ (GLOBAL MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) MBA BELGE NO: 38255475

*SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (PROFİL TANIMLAMA) BELGE NO: 2018-D31/0966

*ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (LİDERLİK) BELGE NO: F4072250-7703

*GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DİKSİYON) BELGE NO:

*GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DİKSİYON) BELGE NO: 0101-2018

*N. ACADEMY TEACHER TRAINING SCHOOL (AMERİKA) (TESOL) BELGE NO: UCNGZOYZ88

*THE OPEN UNIVERSITY (İNGİLTERE) (ADLİ PSİKOLOJİ)

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (USTA ÖĞRETİCİLİK) BELGE NO: 7556820190000452913

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (DRAMA EĞİTİMİ) BELGE NO: 75653220170048714031

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (LİDERLİK EĞİTİMİ) BELGE NO: 75653220140031005468

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (YÖNETİCİ ASİST.) BELGE NO: 75653220140033619449

*HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HATMEK-İLETİŞİM) BELGE NO: 2017

*ULUSLARARASI PROFESYONEL KURUMLAR KONSORSİYOMU (İŞ VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ) BELGE NO: 20130420009111

*ISO-IAF (KALİTE YÖNETİMİ UYGULAYICILIĞI) BELGE NO: 20131220012873

*INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 2018 /005093

*KONUŞMA ENGELLİLER FEDERASYONU (DİL VE KONUŞMA ETKİNLİKLERİ) BELGE TAR: 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6

*AVRUPA LABORATUVAR AKREDİTASYONU KURUMU (PSİKOLOJİK KURUMU (PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR EĞİTİMİ) BELGE NO: 2013 0215008035

*YAPRAK PSİKİYATRİ (OKUL ÖNCESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM) BELGE NO: 28.01.2012

*LIVCON LEARNING ACADEMY (HİPNOZ UYGULAYICILIĞI) BELGE NO: LH 7654 (PROFESYONEL KOÇLUK) BELGE NO: LC 6543

*ULUSLARARASI KOÇLUK FEDERASYONU (KOÇLUK) BELGE NO: 7035402

*DR. DAVİD J. LIEBARMAN (İLERİ DÜZEY YALAN ALGILAMA EĞİTİMİ) BELGE NO: 88CX2XCE

*RENAISSANCE ACADEMY -LIBBY SEERY- (SANAT TERAPİSİ) BELGE NO: UC-3T39ZJWK

*KİGEDER- İNSAN KAYNAKLARI BELGE NO: 2012129666525-01

KURUM / BÖLÜM / BELGE

* L. AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ T.DİLBİLİM) BELGE NO: 2006-068( Y.Ö.K . DİPLOMA DENKLİK BELGESİ SAYI: B . 30.0. DEN. 0.00.00.01-6403)

*FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İNŞAAT BÖLÜMÜ) BELGE NO: 00 – 1508

*ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİCİ EĞİTİMİ) BELGE NO: ULD S-BS / 2017-624

*HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (SANAT TERAPİSİ) BELGENO: SK- ESEM – ST: 2019-0723

*ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (MASAL TERAPİSİ)  BELGE NO: VA 03598

*ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 0011384

*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 2018UE00750

*AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ) BELGE NO: FN 101086

*N. PAZAR ÜNİVERSİTESİ (GLOBAL MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) MBA BELGE NO: 38255475

*SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (PROFİL TANIMLAMA) BELGE NO: 2018-D31/0966

*ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (LİDERLİK) BELGE NO: F4072250-7703

*GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DİKSİYON) BELGE NO:

*GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DİKSİYON) BELGE NO: 0101-2018

*N. ACADEMY TEACHER TRAINING SCHOOL (AMERİKA) (TESOL) BELGE NO: UCNGZOYZ88

*THE OPEN UNIVERSITY (İNGİLTERE) (ADLİ PSİKOLOJİ)

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (USTA ÖĞRETİCİLİK) BELGE NO: 7556820190000452913

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (DRAMA EĞİTİMİ) BELGE NO: 75653220170048714031

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (LİDERLİK EĞİTİMİ) BELGE NO: 75653220140031005468

*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (YÖNETİCİ ASİST.) BELGE NO: 75653220140033619449

*HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HATMEK-İLETİŞİM) BELGE NO: 2017

*ULUSLARARASI PROFESYONEL KURUMLAR KONSORSİYOMU (İŞ VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ) BELGE NO: 20130420009111

*ISO-IAF (KALİTE YÖNETİMİ UYGULAYICILIĞI) BELGE NO: 20131220012873

*INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI) BELGE NO: 2018 /005093

*KONUŞMA ENGELLİLER FEDERASYONU (DİL VE KONUŞMA ETKİNLİKLERİ) BELGE TAR: 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6

*AVRUPA LABORATUVAR AKREDİTASYONU KURUMU (PSİKOLOJİK KURUMU (PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR EĞİTİMİ) BELGE NO: 2013 0215008035

*YAPRAK PSİKİYATRİ (OKUL ÖNCESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM) BELGE NO: 28.01.2012

*LIVCON LEARNING ACADEMY (HİPNOZ UYGULAYICILIĞI) BELGE NO: LH 7654 (PROFESYONEL KOÇLUK) BELGE NO: LC 6543

*ULUSLARARASI KOÇLUK FEDERASYONU (KOÇLUK) BELGE NO: 7035402

*DR. DAVİD J. LIEBARMAN (İLERİ DÜZEY YALAN ALGILAMA EĞİTİMİ) BELGE NO: 88CX2XCE

*RENAISSANCE ACADEMY -LIBBY SEERY- (SANAT TERAPİSİ) BELGE NO: UC-3T39ZJWK

*KİGEDER- İNSAN KAYNAKLARI BELGE NO: 2012129666525-01

Başvuru Formu

Hemen Başvurmak için Formu Doldurunuz.