Yaratıcı Drama Nedir ?

 Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı:  “Doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Ancak,  yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir olarak tanımlamaktadır.