Çocuklarla Felsefe (P4C) Nedir?

P4C, Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman, üniversitede verdiği derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin/ muhakeme yeteneklerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten sonra, eleştirel düşünmeyi öğrenebilmek için üniversite sıralarının çok geç olduğunun farkına varmasıyla başlar.

Felsefi düşünmenin toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayabileceğini düşünen Lipman, bu gibi yetkinliklerin de küçük yaşta kazanılabileceğini düşünür.

Ve bu yolla çıkarak çocuklara felsefe yapmanın araçlarını kazandırmanın pedagojisi üzerine çalışır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatmıştır.