İşaret Dili Nedir?

   İşaret dili, işitme engelli vatandaşları aralarında iletişim kurmaları için, el hareketlerini, jest ve mimiklerini kullandıkları görsel bir iletişim dilidir.

Toplumumuzda işitme engellilerinin aralarında kullandığı anlaşma diline işaret dili ismi verilmektedir. İşaret Dili Temel Eğitimi nedir? Sorusu da bu alanda kurumumuzda verilen eğitimlerdir şeklinde cevap vermemiz mümkündür. Eğer ki kurumumuzdan işaret diline dair bir eğitim alırsanız derslerin bitiminde bu alanda oldukça büyük bir ilerleme kaydedip temel iletişim kuracak seviyeye gelebilirsiniz.