Profil Tanımlama ve Biyometrik Yüz Okuma Eğitimi

Profil Tanımlama; bireylerin yüz, mimik, jest, ses,koku, kıyafet hatta anatomik özellikleri ile beden dillerini deneysel yöntemler kullanarak kişilik, karakter gibi geniş, anlık duygular gibi reflektif davranış ve unsurlarını anlamak için kullanılan tekniklerin bir araya getirildiği özel bir daldır.


İnsanların iç alemlerini dışarıya nasıl yansıttığıyla ilgilenen bu dal, binlerce yıl öncesine dayanan insan sınıflandırma arayışının bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulan bulgularıyla çalışır.


Biyometri yüz okuma eğitimi ile jest ve mimikler, yüz, kıyafet, anatomik özellikler gibi çeşitli alanlarda beden dili okuması gerçekleştirilebilir. Kişilerin duygu ve davranışlarını analiz ederek kişilik ve karakterleri ortaya konabilir. Reflektif davranışların anlamlandırılması noktasında biyometrik yüz okuma tekniklerinden faydalanılarak analizler ortaya konabilir. İnsanın bilinçaltında yer alan olguların dışa vurumu biyometrik yüz okuma ile mümkün hale gelebilir.